KNA, achtergrond-informatie

De Historie

In 1914 wordt een nieuwe parochiekerk in Oer gebouwd met Kapelaan de Vries uit Ulft als bouwmeester. Vervolgens komt er in 1919 een school en wordt er een kerkkoor opgericht. Dan komt de oprichting van de fanfare in 1919. In 1920 volgt de schutterij.

Fanfare Kunst Na Arbeid is opgericht op 15 augustus 1919 door pastoor Jan Wijtze de Vries en 12 parochianen van de in 1914 opgerichte St Antoniusparochtie in Ulft. Pastoor de Vries vond het nodig dat in een nieuwe parochie ook muziek gemaakt kon worden om zowel kerkelijke als wereldse feesten luister bij te zetten. Hij betaalde met eigen geld de instrumenten. Opmerkelijk is dat de fanfare geen heiligennaam meekreeg zoals dat van Antonius. Er werd meer gekeken naar het karakter van de samenstelling van de fanfare. De leden waren bijna allemaal arbeiders. Ook pastoor de Vries was sterk voor de arbeiders en de fanfare kreeg een “rode” naam mee: Kunst Na Arbeid.

De keuze van een fanfare boven een harmonie lag voor de hand:
met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk klank. Pastoor de Vries wordt voorzitter, Theet Erinkveld is secretaris en Toon Robben is de eerste penningmeester. Er zijn geen schriftelijke bewijzen hiervan, maar als de fanfare toetreedt tot de Koninklijke Nederlandse Federatie wordt het zo aangegeven. Een oom van secretaris Erinkveld wordt als dirigent gevraagd. Zo wordt Theet Sessink de eerste dirigent van KNA. Er moet geoefend kunnen worden. Er was nu een fanfare, maar die moest natuurlijk wel kunnen oefenen. De eerste repetities werden waarschijnlijk gehouden in het kathechismuslokaal van de kerk. Maar er is ook in het huis van Herman Erinkveld geoefend. Vanaf 1920 krijgt de fanfare toestemming om in de openbare school te repeteren. Tot de oorlog wordt er in de school gerepeteerd. Tijdens de oorlog ligt het even stil. In april 1945, bij de bevrijdingsfeesten worden de instrumenten weer van zolder gehaald. De fanfare marcheert rond en als klap op de vuurpijl vliegt de school de lucht in! Weg repetitieruimte... Zaal Schepers wordt het onderkomen van de fanfare. In 1947 krijgt de fanfare van het Kerkbestuur van de Antoniusparochie een bijdrage als vergoeding van de lessenaars die in april 1945 verloren zijn gegaan. De geallieerden betalen schadevergoeding. Ook de uitvoeringen, balavonden, toneeluitvoeringen en feestavonden vinden nu plaats in zaal Schepers. Tot 1954 wordt Schepers betaald in natura (eierkolen en cokes voor de verwarming). Daarna wordt een financiële bijdrage betaald.

De eerste instrumenten

Het instrumentarium is door pastoor de Vries geschonken en wordt door de firma M.J.H. Kessels uit Tilburg geleverd. Het zijn de volgende instrumenten:
- bugels
- es-bas
- pistons
- baritons/tuba’s
- trombone
- bas

Het slagwerk bestaat uit een kleine trom en grote trom met daarop een set bekkens.

De eerste dirigenten

De eerste dirigent van KNA is Theet Sessink. Hij is geboren in Gaanderen en is oom van Theet Erinkveld, de eerste secretaris van KNA. Theet Geerts volgt Theet Sessink in 1922 op als dirigent. Theet Geerts is tijdens de eerste wereldoorlog militair en zijn kennis van marcheren brengt hij later ook over op de fanfare. Tot 1941 wordt met Theet Geerts gerepeteerd, daarna is men gestopt. Pas in augustus 1945 is weer met repetities begonnen, onder leiding van de heer Van Santen als dirigent van de fanfare. Dit tot mei 1946, waarna Theet Geerts het stokje weer oppakt tot 1956. Hij heeft dan bijna 35 jaar (met onderbrekingen) KNA gedirigeerd en de fanfare van de laagste afdeling tot in de afdeling Uitmuntendheid gebracht (in 1953).

Op concours

Op 15 augustus 1922 gaat KNA onder leiding van Theet Geerts voor het eerst op concours, georganiseerd door St. Cecilia in Ulft. KNA doet mee aan zowel de mars- als de concertwedstrijden. We behalen een 2e prijs. Bij de “marschwedstrijden” komt de fanfare uit in de 3e afdeling en promoveert met een eerste prijs naar de 2e afdeling. Daarna wordt bijna elk jaar meegedaan aan een concours. Tot de 30-er jaren blijft KNA steken in de 3e afdeling. Vanaf 1935 gaat het beter. In Klarenbeek wordt een eerste prijs gehaald bij de concertwedstrijden en komt (eindelijk) in de 2e afdeling. Ook met de marswedstrijden in Megchelen wordt een eerste prijs gehaald. Tot 1948 blijft KNA in de 2e afdeling spelen, onder leiding van Theet Geerts. Dan gaat de fanfare met 2 eerste prijzen naar huis bij het concours in Doetinchem. Voor de concertwedstrijden betekent dit een promotie naar de eerste afdeling en voor de mars promotie naar Uitmuntendheid. De laatste keer dat KNA deelneemt aan een marsconcours is in 1950. Het resultaat is dan een eerste prijs. Met de concertconcoursen gaat KNA door en komt in 1952 ook hiermee in de afdeling Uitmuntendheid. Nog altijd onder leiding van Theet Geerts. Na 1953 is het een aantal jaren stil op concoursgebied. Theet Geerts stopt in 1956, waarna Bennie Geerts het stokje van zijn vader overneemt.

Moeilijke jaren

In de loop van 1956 volgt Bennie Geerts zijn vader Theet Geerts op als dirigent. Vanaf 1957 zijn er moeilijkheden binnen de fanfare. Er ontstaan wat problemen in de verhoudingen tussen oud en nieuw bestuur,waardoor er kwesties op tafel komen in de orde van: moet KNA een serenade brengen bij het huwelijk van de dirigent met zijn vrouw die van een andere religie is? Tussen de pastoor Matthijssen en ere-kannunik pastoor de Vries is hier een duidelijk verschil van mening over. De fanfare is verdeeld in twee kampen. Er komt uiteindelijk geen serenade en na een tijdje sukkelen stopt de fanfare met de repetities. De instrumenten worden verzameld.

Nieuw begin

In de zomer van 1959 is iedereen het erover eens dat er weer muziek gemaakt moet worden in Oer. Jan Hakfoort (beschermheer) neemt het initiatief en schuift mensen naar voren om een bestuur te vormen. De instrumenten worden weer van zolder gehaald en in september 1959 kan er weer worden gestart onder Ieiding van Wim Megens uit Gaanderen. Dirigent Megens deelt de instrumenten uit en kan in één oogopslag zien welk instrument geschikt is voor welke personen. Hij krijgt de opdracht mee om met de Ulftse kermis met de fanfare op straat te verschijnen. En dat met mensen die veelal geen noot kunnen lezen, Iaat staan spelen.Wim Megens dirigeert tot september 1960, waarna Bennie Geerts opnieuw met de fanfare begint. In 1962 gaat KNA weer op concours en start in de vierde en Iaagste afdeling. Een nieuwe start dus, na begin ’50-er jaren in de afdeling Uitmuntendheid te hebben gespeeld. Het concours wordt gehouden in de tuin van de burgemeester in Angerlo. De burgemeester is tevens voorzitter van de KNF. Met een eerste prijs, onder Ieiding van Bennie Geerts is er grote vreugde. In 1964 is het laatste concours van Bennie Geerts, de dirigent stopt in 1965.

Topjaren

In juli 1965 wordt plaatsgenoot en oud-lid Ben van Wessel de nieuwe dirigent. De energie van Ben van Wessel is meer dan 100%. De fanfare krabbelt onder zijn Ieiding weer verder op. De opleiding van de leerlingen gebeurt ook door Ben van Wessel. Hij neemt het hele scala van blaasinstrumenten voor zijn rekening. Wanneer in de gemeente Gendringen een muziekschool gestart wordt, draagt het bestuur van KNA hem voor als docent en de inspecteur van het muziekonderwijs geeft zijn fiat. Zo blijft dirigent Van Wessel bijna 20 jaar verbonden aan KNA. In twee jaar tijd brengt de dirigent KNA van de 3e divisie met lof van de jury, naar de afdeling Uitmuntendheid (in 1968). In 1972 neemt dirigent van Wessel met KNA revanche op het concours van 1970. In Holten wordt opnieuw Iandelijk het hoogst aantal punten gehaald in de eigen afdeling (Uitmuntendheid). Met de hoge score krijgt KNA een erediploma, omdat de fanfare Iandelijk gezien het hoogst aantal punten heeft behaald. Tot 1977 houdt Bennie van Wessel de fanfare in de afdeling Uitmuntendheid, waarna KNA zelfs in de Ere-afdeling terecht komt. In 1980 gaat de fanfare voor het Iaatst onder Ieiding van dirigent Van Wessel op concours en haalt een eerste prijs in de Ere-afdeling. Bij thuiskomst staat schutterij de Eendracht klaar om KNA feestelijk naar zaal Schepers te begeleiden.

Een eigen gebouw

Van 1945 tot 1974 repeteert de fanfare bij café Schepers aan de huidige Frank Daamenstraat. Als de zaal niet beschikbaar is, wordt soms uitgeweken naar de zaal van Hein van de Pluum in Ulft. I974 kan een stukje grond van Jo Schepers worden aangekocht en wordt het huidige clubgebouw van KNA gebouwd. Veel werk wordt door de KNA-leden zelf verricht. Aannemersbedrijf Hakfoort en timmerfabriek de Gelderlander zorgen tegen gereduceerde prijzen voor de materialen. De bedenker van de naam “ de Key” is pastoor Mattijssen geweest. Hij krijgt hiervoor een taart. Tot op de dag van vandaag wordt in “de Key” gerepeteerd. Doordat we het gebouw in eigen beheer hebben is het mogelijk om na de repetitie nog gezellig te blijven zitten. Ook kunnen we in het eigen gebouw diverse activiteiten organiseren, voor de jeugd en overige leden. Optreden in “de Key” lukt niet, daarvoor is het orkest inmiddels te groot geworden. Zelfs het repeteren is krap genoeg. Een goed teken!

Dirigent Vincent Bergervoet

In 1984 neemt KNA afscheid van dirigent Van Wessel en wordt er uitgezien naar een vervanger. Dirigent Vincent Bergervoet uit Silvolde is bereid enkele maanden op proef te komen, waarna hij besluit te blijven. Ook KNA is blij. Dirigent Bergervoet neemt in het begin ook de opleiding van de jeugd voor zijn rekening, maar kan dit later niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden. Er zijn successen op concoursen, zoals in Gaanderen (1989) en in Eibergen (1992).

Andere wegen

Vanaf midden jaren ’90 wordt het stiller op concoursgebied. De fanfare blaast de jaarlijkse optredens en heeft nog wel veel plezier, maar de ambitie ligt wat minder hoog. Na 2003 gaat KNA vrijwillig van de afdeling Uitmuntendheid naar de eerste afdeling (is nu vierde divisie).

Dirigent Johan Jacobsen

In maart 2006 neemt Vincent Bergervoet afscheid na ruim 20 jaar als dirigent te zijn geweest van Kunst Na Arbeid. Er wordt een nieuwe dirigent gevonden: Johan Jacobsen. Een jonge dirigent met veel ambitie om de fanfare op een hoger peil te krijgen. Inmiddels is KNA weer op concours geweest in 2007 en met succes: we behalen een 1e prijs en gaan met het hoogst aantal punten van de 4e/5e afdeling op het concours naar huis!

Dirigent Henrite Rusch

Na bijna 10 jaar zijn K.N.A. en Johan elkaar ontgroeid en liep het enthousiasme van de leden terug. Het werd tijd voor een nieuwe aanpak onder een nieuwe directie. Begin 2016 neemt Henrite het roer over en brengt nieuwe energie in de club. Op haar eigen wijze weet ze de leden voor zich te winnen. Het niveau van de muziek en de inzet van de leden gaat door haar aanpak met sprongen vooruit. Mondjesmaat komen er ook nieuwe leden bij de club en dat is hard nodig om de vergrijzing van de club een halt toe te roepen. Met het versterken van het B-orkest en het Muzikidz! project werkt ze aan de basis om ook de jeugd weer actief te krijgen in de Fanfare. 
Eind 2017 zijn we dan ook weer naar een concours gegaan om te zien of haar aanpak ook die muzikale vruchten afwerpt. Het resultaat van het MBGF Concours van 25-11-2017 spreekt voor zichzelf. Niet alleen hebben we laten zien dat we zeker in de 4e divisie thuis horen, maar met 1 van de gespeelde werken, zou zelfs een promotie naar de 3e mogelijk zijn.

 

Muziek voor volwassenen!

Muzikidz! is een succesvol jeugdproject geweest en dat smaakt naar meer. KNA gaat daarom verder met een uniek en nieuw project: een opleidingsorkest voor iedereen vanaf 17 jaar. Waarbij vooral ook de dertig-plusser, veertig-plusser, vijftig-plusser welkom zijn! Het is geschikt voor iedereen die eens een instrument wil uitproberen. Je hebt dus geen ervaring nodig. Ook als jeu ooit eens iets in muziek gedaan heeft en het opnieuw wilt oppakken, ben je van harte welkom. Je wordt begeleid door onze dirigente Henrite Rusch. Binnen enkele maanden kun je al met het opleidingsorkest optreden. Tot we voldoende volwassen leerlingen hebben voor een eigen opleidingsorkest werken we samen met een collega muziekvereniging. De huidige groep is gesloten voor nieuwe leerlingen.
In de loop van 2018 willen we weer starten met een nieuwe groep, dus schrijf je snel in om zeker te zijn van een plek
Meedoen kost € 10,- per maand. Aanmelden kan bij Algemene zaken en Opleidingen: Kim Boerakker