Organisatie binnen fanfare Kunst Na Arbeid

 

Fanfare Kunst Na Arbeid is een vereniging voor en door leden. Veel zaken worden door leden opgepakt. Om wel structuur aan te brengen heeft de vereniging verschillende commissies. De muziek- en evenementencommissie zoekt actief naar muziekstukken voor het orkest en plant, in overleg met de dirigente, hoe concerten ingevuld worden. Verder heeft de vereniging een jeugdcommissie en is er een commissie voor het onderhoud van het clubgebouw. Elke commissie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur wordt door de leden gekozen en elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket.

Het bestuur

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Ineke Aalders

Penningmeester

Marco Geerts

Algemene zaken

Bram Roes

Algemene zaken

Resie Kock

Algemene zaken

Tiemo Vos