Organisatie binnen fanfare Kunst Na Arbeid

 

Fanfare Kunst Na Arbeid is een vereniging voor en door leden. Veel zaken worden door leden opgepakt. Om wel structuur aan te brengen heeft de vereniging verschillende commissies. De muziek- en evenementencommissie zoeken actief naar muziekstukken voor het orkest en plant, in overleg met de dirigente, hoe concerten ingevuld worden. Verder heeft de vereniging een jeugdcommissie en is er een commissie voor het onderhoud van het clubgebouw. Elke commissie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur wordt door de leden gekozen en elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket.

Het bestuur

Voorzitter

Bram Roes

Secretaris

Resie Kock

Penningmeester

Marco Geerts

Algemeen lid / PR

Ruben Kok

Algemeen lid / Evenementen

Ineke Aalders

Algemeen lid / Gebouw- & instrumentenbeheer

Tiemo Vos